Tomas och Christer spelar på IKHP-stugan
Midsommar 2018